NEWSAM´S LAUREN BACALL
"LÅRA"
 
Våren 07

2004-08-14
Izac, Nalle och Låra slappar hemma hos Izac

2002-11-10
 
Låra, Lita, Salve, Nalle och Nanook.

2002-10-06
Låra och Nalle